github twitter linkedin instagram email
AWS Lambda a Golang
Jan 28, 2018
3 minutes read

Lambda je služba od AWS, která slouží ke spouštění funkcí v cloudu. Jedná se o tzv. serverless architekturu, kdy k vykonání určitého kódu nepotřebujete složitě vytáčet virtuální mašinu. Namísto toho nadefinujete trigger (spouštěč) a svou funkci. Alternativou od jiného poskytovatele, než je Amazon, jsou Google Cloud Functions případě Azure Functions od Microsoftu.

Kromě jednoduchosti celé služby je velkou výhodou také cena, kdy platíte za výpočetní čas v kombinaci s využitou pamětí vaší funkce. Amazon dokonce do určitého počtu requestů nechce vůbec nic. Nevýhodou je horší startup time, tedy čas, než AWS alokuje prostor pro vaší funkci.

Lambda funkce

Tenhle článek vznikl, protože Amazon nedávno oznámil oficiální poporu jazyka Go pro Lambdu. Ten se tak přidává k již podporovaným NodeJS, Pythonu, Javě a C#. Golang je kompilovaný, takže vaší funkci dodáte ve zkompilované binárce.

Dle manuálu stačí importnout github.com/aws/aws-lambda-go a v main fuknci spustit lambda.Start(handler), kde handler je libovolná funkce, pro kterou platí:

  1. žádný nebo 1 vstupní parametr (případně 1 vstupní parametr a context.Context)
  2. žádný výstup nebo error (případně error a jeden výstupní parametr)

Využítí Lambdy

Jako příklad využítí ukážu využití lambdy jako intergraci Healhchecku se Slackem. Healthcheck je služba od AWS, která sleduje, jestli jsou vaše servery naživu. Můžete si nadefinovat různé alarmy - například aby se alarm rozezvučel při vysoké latenci při komunikaci s vaším endpointem, nebo při určitých HTTP statusech. Konfigurací je mnoho.

Klikání v konzoli

V AWS konzoli pod Route 53 vyrobte nový Healthcheck a v první části wizzardu mu nadefinujte kýžené atributy. V dalším kroku nadefinujete kam se případný alarm bude hlásit. K tomu využijeme další AWS službu, Simple Notifications Service. SNS je služba, využívající publish/subsribe pattern. V našem případě je v SNS vytvořený určitý topic, do kterého Healhcheck zapíše, pokud se splní nějaká podmínka nadefinovaného Alarmu. To právě uděláme v druhém kroku onoho wizzardu, takže do SNS Dashboardu ani nemusíme chodit.

Zbytek naklikáme v dashboardu Lambdy. Vytvoříme novou funkci a jako trigger zvolíme SNS a v konfiguraci navolíme topic, který vygeneroval Healthcheck wizzard.

Implementace funkce

package main

import (
	"errors"
	"log"

	"bytes"
	"encoding/json"
	"fmt"
	"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
	"net/http"
	"os"
)

const slackWebhookKey = "WEBHOOK_URL"

var (
	ErrInvalidStatusCode    = errors.New("invalid status code")
	ErrSlackWebhookNotFound = errors.New("slack webhook not found in env variables")
)

func Handler(request SNSMessage) error {
	log.Printf("processing message from SNS: %v\n", request)
	if err := request.Validate(); err != nil {
		return err
	}
	slackURL, found := os.LookupEnv(slackWebhookKey)
	if !found {
		return ErrSlackWebhookNotFound
	}
	input := request.Records[0].SNS
	payload := SlackPayload{
		Text: fmt.Sprintf("%s: %s", input.Subject, input.Message),
	}
	payloadJSON, _ := json.Marshal(payload)
	resp, err := http.Post(slackURL, "application/json", bytes.NewBuffer(payloadJSON))
	if err != nil {
		return err
	}
	if resp.StatusCode != http.StatusOK {
		return ErrInvalidStatusCode
	}
	log.Printf("message with id %s send", input.MessageID)
	return nil
}

func main() {
	lambda.Start(Handler)
}

Celá implementace: https://github.com/zdebra/lambdaSNSToSlack.

Slack Webhook URL

Tu získáte velmi jednoduše v dashboardu vaší Slack organizace. Vytvoříte nový Incoming webhook a dostanete tuto URL. Funkce ji očekává jako env proměnou WEBHOOK_URL (zadáte v konfiguraci lambdy).

Doporučuji si to forknout a upravit text chodící do Slacku, protože tato raw message, kterou tam posílám já, není moc čitelná.

Závěry

Lambda je super jednoduchý, levný a bezúdržbový způsob jak vykonat nějaký kód. Zkompilovaná binárka golangu je navíc o dost rychlejší, než spouštění funkcí v jiných jazycích.


Back to posts


comments powered by Disqus